Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

RFEA

Ik ben:

Ik ben:

Anneke Janssen, voorzitter van de Vereniging Register Financieel Echtscheidingsadviseurs (RFEA).

Ik wilde:

Ik wilde:

Een heldere koers voor onze beroepsorganisatie en professionele ondersteuning in de uitvoering.

Ik zocht:

Ik zocht:

Strategisch advies, communicatiekracht en projectondersteuning.

Ik kreeg:

Ik kreeg:

“Een professionele communicatiepartner die RFEA adviseert en ondersteunt op strategie en uitvoering”

 “Voor een relatief kleine beroepsorganisatie als RFEA betekent beleid voeren vaak keuzes maken”, zegt Anneke Janssen, voorzitter van de Vereniging RFEA. “Oostdam & Partners heeft het RFEA-bestuur perfect ondersteund bij het bepalen van die keuzes en helpt ons bij het invullen van onze beloften richting de leden. De professionalisering van de ledencommunicatie en onze netwerkbijeenkomsten zijn hiervan sprekende voorbeelden.”

Heldere keuzes

Hoe blijf je relevant voor je klanten/leden? Een dagelijkse uitdaging voor veel bedrijven, maar zeker voor beroepsverenigingen, keurmerken en registers in de financiële branche. Zij hebben te maken met een consoliderende sector, waarin adviseurs een steeds kritischer afweging maken om zich wel of niet aan te sluiten bij een keurmerk/register. 

Tegen de markttrend in groeit RFEA nog steeds gestaag. Anneke Janssen: “Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het is mede te danken aan de heldere keuzes die we als bestuur hebben gemaakt. Onze focus ligt op informatie-en kennisdeling en het creëren van onderlinge verbondenheid. Dat doet ook recht aan datgene wat wij willen zijn: een ‘gilde’ van hoog gekwalificeerde adviseurs. Onze in-en externe communicatie is daarop afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven met vakinhoud en verenigingsontwikkelingen, een website met alle relevante informatie voor leden en stakeholders, online-profielpagina’s waar onze leden aan consumenten hun expertise kunnen presenteren, etc. Oostdam & Partners is hierin onze communicatiepartner.”

Echtscheidingscan

Be good and tell it. Dat geldt natuurlijk ook voor de RFEA-adviseurs. Anneke Janssen: “In 2017 en 2018 heeft Oostdam & Partners voor ons een consumentencampagne ontwikkeld rond de ‘Echtscheidingscan’: een online-tool waarmee consumenten konden nagaan in hoeverre zij op de hoogte waren van alle financiële aspecten rondom een scheiding. Ondersteund door een intelligente socialmediacampagne zijn, met beperkte middelen, heel mooie resultaten bereikt.”

Activiteiten

  • opstellen strategisch beleidsplan
  • communicatieadvies voor bestuur RFEA
  • uitvoeren van communicatieplan, waaronder schrijven van artikelen, persberichten, nieuwsbrieven, etc.
  • ontwerp, inrichten en beheer van website www.rfea.nl
  • online consumentencampagne via Facebook, Google, etc
  • ontwerp ‘Financiële EchtscheidingScan’
  • projectorganisatie seminars en bijeenkomsten RFEA-leden
RFEA