Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Groei en schaalvergroting in intermediaire adviesmarkt

De schaalvergroting in de adviesmarkt zet door. Het aantal kantoren dat zich bezighoudt met advies en bemiddeling in financiële producten, zoals verzekeringen en hypotheken, neemt nog steeds af. Tegelijkertijd is het aantal banen in de intermediaire adviesmarkt vorig jaar met 550 gestegen tot meer dan 29.000. Groei is er vooral bij de grote kantoren.

Kijkend naar de langjarige trend lijkt de continue daling in het aantal intermediairbedrijven enigszins tot stilstand te komen. Dat constateren het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) en adviesbureau Oostdam & Partners in het rapport ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt 2017-2019’.

In 2019 werden aanzienlijk meer nieuwe bedrijven actief in financieel advies (224) dan in de jaren ervoor. Onder de starters zijn relatief veel hypotheekkantoren. Het aantal stoppende kantoren –door overname of door staking van activiteiten – daalde juist. Per saldo blijft een krimp over, van 87 kantoren. Eind 2019 zijn er 6.209 bedrijven met financiële dienstverlening als hoofdactiviteit.

Top-10 (franchise)ketens
Het aantal ketens (concerns met aangesloten instellingen) blijft stijgen, evenals het aantal kantoren dat daarbij is aangesloten. Ook dat duidt op schaalvergroting: enerzijds door fusies en overnames, anderzijds doordat starters direct onder andermans vlag starten. Het rapport bevat een top-10 van franchiseketens, evenals een overzicht van de 10 ketens met de meeste nieuwe aansluitingen.

Verkeerde SBI-codes
De actuele coronacrisis is aanleiding om te kijken naar de opgaves SBI (Standaard Bedrijfsindeling) in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. Uit die analyse blijkt dat 15% van de kantoren niet de SBI-code heeft die behoort bij bemiddeling in assurantiën of hypotheken. Onjuiste codering kan in theorie tot problemen leiden bij eventuele toekomstige toekenning van Covid19-schade.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden