Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Honderd belangrijkste personen in financiële adviessector

Het Ratinginstituut Financiële Dienstverlening (RiFD) heeft in samenwerking met Oostdam & Partners een Marktflitsen Special uitgebracht over de 100 belangrijkste spelers in de financiële adviessector. Het rapport geeft inzicht in de personen die (mede) bepalend zijn voor de huidige staat en de toekomst van de bedrijfstak.

De Top 100 laat zien welke personen de grootste belangen vertegenwoordigen in de intermediaire adviesmarkt. “Kijkend naar de belangen waar zij met hun bedrijven en hun (neven)functie(s) voor staan, wegen hun beleidskeuzes relatief zwaar in de sector”, zegt Berto de Vos, samensteller van de lijst namens het RiFD. “Het zou ons inziens goed zijn als personen in deze Top 100 nog intensiever dan nu het geval is worden betrokken bij onderwerpen en besluiten die de toekomst van de branche bepalen.”

Factoren die ranking bepalen

Een aantal mensen in de Top 100 doet dit nu al zichtbaar en actief. Een sprekend voorbeeld daarvan is de nummer één op de ranglijst, Ron Gardenier, die een hoge functie bij martkleider Aon Nederland combineert met het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).

De mate waarin een persoon betekenis kan hebben voor de bedrijfstak is in eerste instantie afgeleid uit de omvang van de bedrijven waarbij hij of zij betrokken is. Dit is uitgedrukt in FTE. Daarop zijn correctiefactoren toegepast. Autonomie bij het nemen van beslissingen is daarin een belangrijk criterium. Een andere factor is de mate waarin een persoon meer vertegenwoordigt dan alleen het eigen bedrijf, bijvoorbeeld via bestuursfuncties en/of samenwerkingsverbanden. Een uitgebreide verantwoording is te vinden in de Marktflitsen Special.

Vrouwen, youngsters en oldies

Daarin staan aparte paragrafen over de drie jongste mensen in de Top 100, de drie oudste en de drie hoogst genoteerde vrouwen. De jongste persoon is nog een twintiger, de oudste is 78 jaar. De hoogst genoteerde vrouw vinden we terug op plaats 16.

Objectief en subjectief

De ranking van belangrijkste spelers in de intermediair markt is gebaseerd op een puntensysteem. “Als voormalig journalist hecht ik aan objectiviteit”, zo licht Henri Drost toe, namens Oostdam & Partners mede-samensteller van de lijst. “Die hebben we zo veel mogelijk nagestreefd. Maar ik geef direct toe: er zitten subjectieve elementen in. De weging van bepaalde (neven)functies is arbitrair.”

Publicatie van de Top 100 past volgens Henri in de tijdgeest. “Premier Mark Rutte heeft er niet voor niets voor gepleit dat topmensen van grote ondernemingen meer zichtbaar zouden moeten worden. Op een kleinere schaal geldt dat voor onze bedrijfstak evenzeer. Het is goed als zichtbaarder wordt welke mensen grote sectorbelangen vertegenwoordigen. Het is niet alleen aardig als je die in je LinkedIn-netwerk hebt, maar zij kunnen ook echt een voorbeeldfunctie vervullen. Hun opinie mag bij bepaalde onderwerpen wat mij betreft wat vaker doorklinken.”

Controle

Aan een tiental goed ingevoerde personen in de sector is vooraf gevraagd commentaar te leveren op het overzicht. Hun kritische op- en aanmerkingen zijn in de aanpak en ranking meegewogen. “We zijn heel blij met de input die we van prominenten uit de sector ontvingen”, zegt Berto de Vos. “Ja, daar zitten ook personen tussen die zelf in de Top 100 staan. Maar hun eigen positie is geen onderwerp van gesprek geweest.”

Doelstelling van de samenstellers is de top 100 van belangrijkste spelers in de adviesmarkt jaarlijks te publiceren. Dat maakt verschuivingen en positiewisselingen zichtbaar.