Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Na twee jaar kwart DVD's niet online beschikbaar

Bijna een kwart van de financiële dienstverleners heeft, twee jaar na de wettelijke verplichtstelling, nog geen dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar op de eigen website. Dat is één van de uitkomsten van het derde onderzoek van Oostdam & Partners naar het gebruik van het DVD in de praktijk.

Het adviesbureau in communicatie, compliance en strategie inventariseerde in de zomermaanden van 2015 de inhoud van ruim 300 DVD’s, toebehorend aan meer dan 130 verschillende kantoren.

Overigens blijkt één op de twaalf onderzochte financiële dienstverleners anno 2015 niet over een eigen website te beschikken.

Adviesprijzen
Het onderzoeksrapport besteedt ook aandacht aan de kosten voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden rond verschillende financiële producten. Zo is bijvoorbeeld het tarief voor een hypotheek in Nederland, afgaande op de vermelde tarieven in DVD’s, momenteel gemiddeld € 2.537. Oostdam & Partners constateert dat de prijs in een jaar tijd met 1% is gedaald.

Beperkt aanbod
Het bieden van een onafhankelijke vergelijking van het marktaanbod wordt vaak gezien als belangrijke troef van het zelfstandig intermediair. In hun zoektocht naar een voor de klant passende propositie vergelijken de meeste financiële dienstverleners in de praktijk echter maar een beperkt aantal producten. Over de gehele linie kan 36% van de kantoren kiezen uit een groot productassortiment. De meerderheid biedt dus geen brede marktanalyse.