Ik wil.. een magazine voor mijn leden

Najaarseditie magazine Plan is uit!

Breng twee vakgenoten samen die elkaar niet kennen en laat hen al wandelend in gesprek gaan. Het resultaat? Een mooi artikel over twee bevlogen financieel planners. De cover zegt alles. Afgelopen week viel het magazine Plan bij ruim 3.000 Certified Financial Planners op de mat. Uitgegeven door beroepsorganisatie FFP, geproduceerd door Oostdam & Partners.

Met een combinatie van human interest, vakinhoud, ledennieuws en achtergrond versterken we de band tussen FFP en haar achterban en vergroten we het clubgevoel. Via het magazine kunnen de leden van elkaar leren en hun kennis met betrekking tot de actualiteit vergroten. De inhoud bepalen we in samenspraak met de redactieraad. Op basis van de geopperde ideeën maken we een redactioneel plan en na akkoord van de opdrachtgever zetten we alles in gang: geschikte bronnen zoeken, redacteuren briefen, fotograaf op pad sturen…

Martin Vooijs in magazine Plan


Natuurlijk schrijven we zelf ook graag. En elke keer hebben we weer mooie gesprekken. Met kersverse leden over hun motivatie om lid van FFP te worden, met bestuursleden over de kracht van verbinden, met ondernemers over hun drive om voor zichzelf te beginnen. En soms leggen we mensen het vuur na aan de schenen met een stelling. Of brengen we een beleidswijziging aan het licht die in het geniep lijkt te zijn ingevoerd (zie magazine Plan, p7: “Fiscale en juridische wijzigingen. En de giller van het jaar is…?”).

Een magazine maken is een coproductie van allerlei partijen: externe auteurs, fotografen, de vormgever, de drukker en de verspreider dragen allemaal bij aan het succes. Als spil in het web zijn wij trots op onze partners en op het resultaat. En nu meteen door met de volgende editie!