Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Oostdam & Partners stelt checklist serviceabonnementen op

Adviesbureau Oostdam & Partners heeft een checklist opgesteld voor serviceabonnementen. De basis daarvoor is het recent verschenen AFM-rapport ‘Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen’. Financiële dienstverleners kunnen met behulp van de checklist snel beoordelen of hun (voorgenomen) abonnement voldoet aan de letter en de geest van de wet.

Anno 2014 werkt 37% van de financiële dienstverleners met een of meer vormen van een serviceabonnement (2013). De meeste kantoren hanteren drie varianten, met maandbedragen die ruwweg variëren tussen € 5 tot € 30. Van het totale klantenbestand neemt gemiddeld 4% van de klanten in de vorm van een abonnement diensten af. In het recent verschenen rapport constateert toezichthouder AFM dat één op de vijf serviceabonnementen ontdaan is van enige relevante dienstverlening.

De door Oostdam & Partners opgestelde checklist helpt financiële dienstverleners om de abonnementsvormen snel te toetsen. De essentiële onderdelen waarop dat moet worden gedaan zijn: zorgplicht, dienstverlening, kosten, informatie en de overeenkomst. In de checklist zijn voorbeelden van relevante dienstverlening terug te vinden, alsook tips over vergoedingsvormen en begrijpelijke informatie.

U kunt de gehele checklist vinden in de bijlage. Reacties zijn welkom bij Silvia Janssen (via silvia@oostdam-partners.nl of Twitter @Siljans) of Henri Drost (via henri@oostdam-partners.nl of @Henri_Drost).