Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Strategisch beleidsplan voor Pensioenorde

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) en het Register Pensioenadviseurs (RPA) keken al jaren naar mogelijkheden om hun krachten te bundelen. In het najaar van 2018 werd aan Oostdam & Partners gevraagd om daarover een advies uit te brengen.

Dit begon met een sessie met een delegatie van beide besturen. Het resulteerde enkele weken later in een strategisch beleidsplan. En op 24 januari 2019 werd de Pensioenorde, de nieuwe naam van de beroepsorganisatie, tijdens een gemeenschappelijke ledensessie gelanceerd.

In het door Oostdam & Partners opgestelde beleidsplan zijn de kerntaken bepaald voor de nieuwe beroepsorganisatie van pensioendeskundigen in Nederland. We hebben daarbij onder meer gebruik gemaakt van het Berenschot-model voor de positionering van brancheorganisaties. Het beleidsplan sluit af met meer dan dertig actiepunten, waarmee het bestuur van de Pensioenorde concreet aan de slag kan.