Ik wil.. onze leden iets extra’s bieden een nieuw product/dienst lanceren onze naamsbekendheid vergroten

Tarief hypotheekadvies licht omhoog

De hypotheekadviesprijs is afgelopen jaar licht toegenomen. In 2016 was het gemiddelde hypotheekadviestarief volgens Erkend adviseurs €2.145, in lijn met cijfers die toezichthouder AFM (op basis van haar Marktmonitor) publiceert.

Consumenten betalen voor hypotheekadvies gemiddeld € 2.237. Dit blijkt uit het SEH Lenteonderzoek, waaraan 425 Erkend adviseurs hebben deelgenomen.

Het onderzoek is gehouden in de aanloop naar het SEH Lentecongres van 22 maart 2017.

De hypotheekadviesprijs is ten opzichte van een jaar geleden met 4% gestegen. Hypotheekadvies is voor starters gemiddeld genomen iets goedkoper (€ 1.995) dan meer complexe hypotheekdossiers voor bijvoorbeeld ondernemers (€ 2.668). De prijsstijging ten opzichte van 2016 is voor deze doelgroepen 3% respectievelijk 10%.

De helft van de Erkend adviseurs is van mening dat het provisieverbod de toegankelijkheid van financieel advies voor consumenten negatief heeft beïnvloed. Klanten, met name de lagere inkomens, hebben moeite om de adviesprijs in één keer te betalen.

Diensten en abonnement
Momenteel biedt 90% van de Erkend adviseurs nog full-service dienstverlening aan klanten. Slechts 3% van de Erkend adviseurs geeft alleen hypotheekadvies en laat het aanvragen en bemiddelen aan de klant (of anderen) over. Nog eens 5% beperkt zich tot het advies en de aanvraag en bemoeit zich niet met bemiddelingswerkzaamheden.

Niet meer dan een kwart (24%) van de Erkend adviseurs maakt gebruik van een abonnementsvorm voor de betaling van nazorg- en beheerdiensten bij hypotheken. Het aandeel hypotheekklanten dat op een dergelijke basis dienstverlening afneemt is 18%. Het tarief voor zo’n hypotheekabonnement verschilt sterk, maar ligt gemiddeld tussen de 15 en 20 euro per maand.